Pro Česko

Evropa pro nás, my pro Evropu

Naše vize

V naší vizi vidíme Českou republiku jako sebevědomého, silného člena evropského společenství, který se aktivně podílí na dlouhodobě udržitelném rozvoji Evropy. Jako respektovaného partnera euroatlantických bezpečnostních partnerství.
Vidíme Česko úspěšné ekonomicky díky minimalizaci administrativní a daňové zátěže podnikání a práce.
Naším cílem je země s rozvinutým systémem celoživotního vzdělávání a fungující občanskou společností, včetně neziskového sektoru.
Lidské počínání musí být šetrné k životnímu prostředí a dědictví našich předků.
Naší vizí je moderní, efektivní a pružná správa věcí veřejných od obcí, přes regiony po centrální úřady.
Hájit budeme vládu práva a odmítáme jakékoliv formy diskriminace.

Naši lidé

Jsme lidé z praxe. Stát ani EU nelze řídit jako firmu. Své dosavadní zkušenosti ze soukromé sféry však chceme promítnout do každého rozhodování a přinést více efektivity do fungování státu a Evropské unie. Chceme Evropu silnou a bezpečnou.

Náš program

Evropské společenství vzniklo v reakci na hrůzy 2. světové války. S vizí míru v Evropě pomocí propojení hospodářství států. Chceme stavět na základních pilířích a svobodách EU, avšak bez přebujelé byrokracie a zbytečných regulací.

Chci se přidat

Pokud nám chcete pomoci v kampani, zapojit se do hnutí Pro Česko, nebo přispět finančně, vítáme jakoukoli pomoc.Již pomáháme

Jsme tu pro Česko, i Moravu, i Slezsko, pomáháme už teď a to formou grantů pro neziskové organizace.© Copyright Pro Česko