Pro Česko 2019

Jsme tu pro Česko, Moravu i Slezsko. Nejsme lhostejní k tomu, jak vypadá naše země, okolí našich domovů a jak se lidem v České republice žije. Chceme pomáhat aktivním lidem, kteří dělají něco pro svou obec a její obyvatele.

Co chceme podpořit?

Grantový program Pro Česko 2019 jsme vyhlásili, abychom podpořili nové aktivity na území České republiky. Nezužujeme výzvu na specifické priority.
Můžete přijít např. s projekty:

  • kulturními
  • aktivitou pro mládež
  • chtít chránit přírodu
  • zkrášlovat veřejný prostor
  • obnovit či rozvíjet tradice.

Důležitý je váš nápad a vaše schopnost skutečně zlepšit život svých sousedů.

Jak na to?

Maximální výše grantu: 50 000 Kč.
Kdo může žádat: neziskové organizace - spolky, o.p.s., ústavy, nadace, i příspěvkové organizace.

  1. Vyplňte jednoduchou žádost, přidejte k ní položkový rozpočet projektu a hezkou fotografii, která zajistí váš úspěch při hlasování veřejnosti o projektech, které si zaslouží finanční podporu.

  2. Zašlete nám žádost emailem na grant@procesko.eu do úterý 30. dubna 2019.

  3. Projekty zveřejníme na facebookové stránce Pro Česko (@PROCesko) v pondělí 6. května 2019 a zahájíme hlasování veřejnosti, které ukončíme v sobotu 25. května v 14:00.

  4. Finanční dar získají projekty s nejvyšším počtem hlasů „To se mi líbí“ pod fotografií vámi zaslaných projektů a to až do vyčerpání rozpočtu grantového programu. Rozpočet grantového programu tvoří příspěvek na pokrytí volebních nákladů, který získá Pro Česko při volbách do Evropského parlamentu. Za každý hlas ve volbách věnujeme do fondu grantového programu 1 Euro.

© Copyright Politické hnutí Pro Česko