Čeho chceme dosáhnout

Evropské společenství vzniklo v reakci na hrůzy druhé světové války. S vizí míru v Evropě pomocí propojení hospodářství států. I my jsme přesvědčeni o tom, že rozumně provázané státy spolu nebudou válčit. Chceme stavět na základních pilířích a svobodách Evropské unie, avšak bez přebujelé byrokracie a zbytečných regulací.

© Copyright Politické hnutí Pro Česko

Program PROČ pro volby do EP 2019

Vize: Evropa pro nás, my pro Evropu (#EvropaProCesko )

Jaká má být role ČR v EU? Máme být hlasití v Parlamentu, silní v Radě, ostražití v Komisi.

Bezpečnost: Moderní obrana Evropy

 • EU vs. NATO – klíčová je naše pozice v NATO, není nutné budovat armádu EU, ale prohloubit spolupráci jednotlivých armád zemí EU
 • Ochrana klíčových zdrojů jako jeden z hlavních úkolů armád, investice EU do propojených technologií chránících zdroje před novými hrozbami, je potřeba podpořit výzkum moderních technologií v ČR – obranných systémů, musíme být perfektně připraveni na hrozbu hybridní války
 • Posílit agenturu Frontex a zlepšit ochranu vnější hranice EU, zrychlit proces vracení nelegálních migrantů

Euro a ekonomika: Evropa jednotná a bez kompromisů

 • Reforma Eurozóny – před vstupem do Eurozóny je nutná analýza dopadů na ekonomiku a pojmenování požadavků ČR vůči Eurozóně pro náš vstup do Eurozóny
 • Rozpočet EU nezvyšovat, ale restrukturalizovat dle aktuální potřeby Evropy – méně do spotřeby, více do investic (ochrana hranic, inovace veřejné správy, moderní technologie)
 • Konec daňovým rájům v EU

Právo a spravedlnost: Spravedlivě propojená Evropa

 • Základem je adekvátní a rychlá výměna informací, provázanost informačních systémů
 • Vymahatelnost práva musí být ve všech státech unie – bez hranic
 • Rovnost, žádné formy diskriminace

Volný pohyb: Evropa bez bariér

 • Osob – otevřený trh práce v celé unii - zrušit skryté administrativní bariéry zaměstnávání v ostatních státech, podpora projektů mobility studentů a lidí na začátku kariéry, podpora vzdělávání
 • Zboží – kontroly kvality, které ale neomezují dostupnost trhů pro naše producenty, investujme do páteřní dopravní sítě přibližující nám bohaté trhy
 • Služeb – máme co nabídnout, podpořme vývoz Českých mozků
 • Kapitálu – zjednodušit převody peněz, ale kontrolovat daňové úniky
 • Informací – nová komodita, která se stává tou nejdůležitější – podporujme skutečně propojenou Evropu

Zemědělství: Evropa trvale soběstačná

 • Kvalita potravin - tvrdě postihovat nekalé obchodní praktiky a producenty nekvalitních potravin
 • Podporu směřovat malým a šetrným hospodářům
 • Podpora venkova a ochrany půdy

Životní prostředí: Evropa zelená i modrá

 • Investice do ochrany vodních zdrojů
 • Kontrola znečišťovatelů ovzduší (i za hranicemi)
 • Revize a sjednocení norem emisí v EU – ekologické limity s rozumem

Příprava na budoucnost: Evropa s budoucností

 • Celounijní informační systémy, e-government a e-volby
 • Dotace na vědu a výzkum
 • Poučit se z Brexitu a bojovat proti „fake news“